UKLJUČIVOST, PRISTUPAČNOST I SOCIJALNI PROGRAMI

  

Grad u kojem imovinski status ne smije biti  prepreka za kvalitetno odrastanje i obrazovanje. Grad u kojem se infrastruktura i sadržaji prilagođavaju onima kojima je to najpotrebnije. Uključivost, dostupnost i pristupačnost sadržaja svima – to je odlika razvijenog društva 21. stoljeća.

Zajednica je onoliko jaka koliko je u stanju brinuti za one kojima je to najpotrebnije. Bilo da se radi o programima pomoći osobama slabijeg imovinskog stanja, uklanjanja prepreka za kretanje osobama u kolicima ili uključivanja osoba narušenog zdravlja u svakodnevni život, svi mi moramo biti svjesni da je upravo to naš test civiliziranosti.

Politike uključivosti uključuju tri grupe djelovanja:

Politike uključivosti uključuju tri grupe djelovanja:

Prilagođavanje infrastrukture osobama s ograničenom pokretljivošću

Suradnja s udrugama civilnog sektora na programima inkluzije

Programi pomoći i poticanja prema socijalnim kriterijima

Pri samom završetku je izrada Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom grada Šibenika. Sve novouređene ulice u sklopu projekta Aglomeracija prilagođene su za kretanje osoba u kolicima. Uskoro kreće realizacija prilagodbe nekoliko desetaka pješačkih prijelaza i postojećih nogostupa za neometano kretanje u kolicima i postavljanja taktilnih staza za kretanje slijepih osoba.  

Grad Šibenik provodi mjere i osigurava niz pomoći u okviru svog socijalnog programa za osobe s invaliditetom te se financiraju programi pomoći u učenju i nastavi, predškolski programi i sportski projekti koje provode ustanove i udruge koje skrbe o osobama i djeci s invaliditetom.

Grad Šibenik provodi čitav niz mjera podrške osjetljivim skupinama, s naglaskom na prava djece na kvalitetno odrastanje obrazovanje. To uključuje sufinanciranje upisa u dječje vrtiće i prehrane u školama, izravne financijske pomoći za podmirenje troškova ogrijeva, stanovanja, pučke kuhinje i pružanja pomoći starijim osobama.

viru svog socijalnog programa za osobe s invaliditetom te se financiraju programi pomoći u učenju i nastavi, predškolski programi i sportski projekti koje provode ustanove i udruge koje skrbe o osobama i djeci s invaliditetom.

Grad Šibenik provodi čitav niz mjera podrške osjetljivim skupinama, s naglaskom na prava djece na kvalitetno odrastanje obrazovanje. To uključuje sufinanciranje upisa u dječje vrtiće i prehrane u školama, izravne financijske pomoći za podmirenje troškova ogrijeva, stanovanja, pučke kuhinje i pružanja pomoći starijim osobama.

Promjena veličine fonta
Kontrast