ZELENE POLITIKE

Šibensko područje okružuju dva nacionalna parka. Čist zrak, nezagađeno tlo, izvori pitke vode i kristalno čisto more temelj su kvalitete života ljudi i jedan od resursa gospodarskog razvoja. Stoga su zelene politike i održivi razvoj uključeni  u sve strateške dokumente, planove i projekte grada Šibenika. Studije utjecaja na okoliš dio su svakog ozbiljnog projekta.

Među zelenim politikama izdvajaju se tri segmenta kojima je posvećena najveća pažnja:

Gospodarenje otpadom

Poticanje zelenog poduzetništva i obnovljivih izvora energije

Energetska obnova javnih objekata i modernizacija javne rasvjete

Gospodarenje otpadom puno je više od komunalne usluge – to je pitanje kvalitete života. U tijeku je izgradnja postrojenja za mehaničko-biološku obradu otpada (MBO) i prateći objekti na Centru za gospodarenje otpadom na Bikarcu. Nakon izgradnje MBO postrojenja, Centar za gospodarenje otpadom Bikarac bit će središnji i najvažniji infrastrukturni objekt cjelovitog sustava gospodarenja otpadom Šibensko-kninske županije. Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Bikarac projekt je od strateškog značaja ne samo za Šibensko-kninsku županiju nego i za cijelu Republiku Hrvatsku.

Projekti energetske obnove imaju dvostruku vrijednost za građane. Uz pomoć njih obnovili smo već četiri vrtića, dvije dvorane i jednu osnovnu školu, a pripremili smo dokumente za prijavu još desetak objekata. Istovremeno, obnovljeni objekti značajno štede energiju i povećavaju kvalitetu boravka djece.

Šibenik je koncem 19. stoljeća bio jedan od gradova pionira elektrifikacije. Jednako tako prednjači danas u udjelu dobivanja energije iz obnovljivih izvora. Uz brojne hidroelektrane i vjetroelektrane, Šibenik je prepoznat i kao hrvatsko središte zelenih energija zahvaljujući  Studiju energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.

Promjena veličine fonta
Kontrast